🔸 استاندار خراسان جنوبی در شورای اداری شهرستان فردوس از کم کاری برخی مدیران و تغییر رویکرد کاری آن‌ها انتقاد کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تا آخرین لحظه مسئولیت خود با تمام توان در خدمت مردم باشند