?نظارت ها ضعیف است،برخی مدیران ترسو هستند و شجاعت نظارت ندارند
?امروز در شورای قضایی خراسان جنوبی با انتقاد دادستان و رئیس کل دادگستری از مدیران دستگاه‌های اجرایی در بحث نوسانات بازار به خصوص در بحث مرغ وتخم مرغ از سازمان بازرسی دادگستری استان خواسته شد تا بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را تشدید کند.