🔸طی حکمی از سوی دکتر پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران،‌ دکتر ابراهیم میری مقدم به عنوان «مدیرکل اداره کل انتقال خون استان خراسان جنوبی» منصوب شد.
🔸همچنین مدیرعامل سازمان طی نامه ای از تلاش ها و همکاری های دکتر محمدرضا عاملی مدیرکل پیشین این اداره طی مدت تصدی مدیریت کل انتقال خون استان تقدیر و تشکر کرد.