✅ استاندار خراسان جنوبی طی حکمی  دکتر«جواد زراعتکار» را به عنوان دستیار خود در امور مردمی‌سازی دولت منصوب کرد.

دکتر جواد قناعت طی حکمی” جواد زراعتکار ” را به سمت دستیار استاندار خراسان جنوبی در امور مردمی‌سازی دولت تعیین کرد.

🔹در متن حکم انتصاب جواد زراعتکار آمده؛

🔹دولت سیزدهم در مطلع گام دوم انقلاب با شعار دولت مردمی و با هدف به میدان آوردن مردم برای اجرای حکمرانی مردمی بر سر کار آمده است. امامین انقلاب همواره برنقش بی بدیل مردم در تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت به عنوان رئوس محورهای مردمی سازی دولت سخن به میان آورده اند؛ ناظر به این دغدغه ی مقدس، نقش جریان های حلقه های میانی به عنوان پیشران های خودجوش مردمی در به میدان آوردن مردم نقشی ممتاز است.

🔹به فضل الهی جناب عالی که دارای شایستگی های دستیار مردمی سازی از جمله:

– روحیه و مشی انقلابی و معتقد به تحقق اهداف و شعار دولت
– عدالت ورزی، پاک دستی و فساد ستیزی
– مردم داری و اعتقاد به نقش آفرینی مردم به عنوان عامل اصلی پبشرفت کشور
– برخورداری از حسن شهرت و معتمد بودن بین تشکل ها و جریان های خودجوش مردمی می باشید، به موجب این ابلاغ به عنوان “دستیار استاندار در امر مردمی سازی دولت” منصوب می شوید.
🔹مأموریت کلیدی جناب عالی گفتمان سازی، طرح مسئله و پیگیری امور در تحقق این مأموریت خطیر می باشد. از ذات اقدس حضرت حق جلت عظمته، دوام توفیقات شما و همه خدمتگزاران صدیق را ذیل ولایت قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و تحت زعامت ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای مدظله العالی مسئلت می نمایم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور