لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی  با بیان این خبر افزود:  اولین سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۳۵، از تاریخ ۱۰ آبان لغایت ۲۵ آبان در کلیه نقاط کشور اجرا گردید. اجرای سرشماری عمومی کشور به  واحد سرشماری اداره کل آمار عمومی که  خود تهیه کننده برنامه سرشماری بود واگذار گردید.

در این سرشماری جمعا ۲۶۸۳۶ مامور سرشماری و سرپرست مامورین شرکت کردند و ماموریت داشتند که به تمام خانوارهای کشورمراجعه و اطلاعات مورد نیاز را درباره هر فرد خانوار کسب نمایند. اغلب مامورین سرشماری و سرپرست های آنان از معلمین مدارس و یا شاگردان کلاس های متوسطه یازدهم و دوازدهم بودند.

در بیشتر کشورهای جهان سرشماری عمومی به فاصله ۵ تا ۱۰ سال یک بار انجام می‌شود . بعد از اولین سرشماری عمومی ایران در سال ۱۳۳۵، طی سالهای ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱‍۳۷۵ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰  و ۱۳۹۵ سرشماری عمومی در کشور انجام گردید. با عنایت به  لزوم تهیه نتایج سرشماری ها  بالاخص اطلاعات جمعیتی سنوات گذشته ، معاونت آمار و اطلاعات خراسان جنوبی اقدام به تهیه کتاب «نتایج سرشماری عمومی ۱۳۳۵ استان خراسان جنوبی» نموده است و در نظر دارد برای کلیه سالهای  ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱‍۳۷۵ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نیز کتابی با ساختار مشابه این کتاب تدوین نماید تا گامی بلند در جهت شناسایی استان و رفع نیاز آماری برنامه ریزان و محققین برداشته باشد. امید است با راهنمایی های سازنده صاحبنظران نیک اندیش و استفاده کنندگان این کتاب، زمینه ارتقای کمی و کیفی نشریات آتی فراهم گردد.

نسخه PDF ، کتاب «نتایج سرشماری عمومی ۱۳۳۵ استان خراسان جنوبی» از لینک ذیل و بخش نشریه و کتابها / تحلیل نتایج سرشماری ها در سایت معاونت آمار و اطلاعات قابل بهره برداری است.