در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان خراسان جنوبی از تلاشهای مدیرکل منابع طبیعی استان به عنوان دستگاه برتر در زمینه خدمت رسانی حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری به مردم در فعالیتهای زیربنایی و اطلاع رسانی و انعکاس به موقع اقدامات تقدیر گردید.