ساخت و نصب مجسمه، المان و یادمان در میدان‌ها و اماکن عمومی فقط با مجوز شورای نظارت خراسان جنوبی امکان پذیر است.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت:  طبقامکان نصب مجسمه  در اماکن عمومی فقط با مجوز شورای نظارت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف نظارت بر آثار هنری تجسمی در فضا‌های عمومی، دبیرخانه شورای نظارت مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تشکیل شده است.
زمزم افزود: آثار هنری شهری در حوزه فرهنگی، جغرافیایی و تحت هر شرایط قانونی که در آن اکران می‌شوند باید با الزامات اعتقادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و قومی منطقه همخوانی داشته باشند.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفت: در همین راستا، تمام نهاد‌ها و شهرداری‌های متقاضی برای نصب المان شهری باید از شورای نظارت استان، مجوز دریافت کنند.
به گفته وی آثار هنری قابل نصب به صورت المان باید دارای شرایط عمومی همچون عدم تضاد با اعتقادات دینی و مذهبی کشور، عدم ترویج خشونت و کوشش برای برقرار تعامل و ارتباط با شهروندان و دارای شرایط اختصاصی از جمله داشتن خلاقیت، انتخاب روش و تکنیک مناسب برای اجرا، رعایت ابعاد و تناسب طرح باشند.
وی با بیان این که متقاضیان می‌توانند درخواست صدور مجوز را همراه با مدارک مورد نیاز به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهند، افزود: مجوز صادر شده فقط برای اجرای طرح در مکان پیشنهاد شده معتبر است و هرگونه اصلا و تغییر در آثار منوط به طرح مجدد در شورا و بررسی دوباره دارد.