امکان سوخت گیری بالگرد در شهر نهبندان فراهم شد

فرماندار شهرستان نهبندان گفت: با مساعدت رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ساخت اتاقک نگهداری سوخت بالگرد در مجموعه بیمارستان شهید آتشدست نهبندان، امکان پرواز بالگرد به شهر نهبندان فراهم شد.

 

مجید بیکی افزود: پیش از این پرواز های بالگرد اورژانس به دلیل فراهم نبودن امکان سوخت گیری تا مزار سید علی نهبندان پرواز می کردند و بیمار برای انتقال به مرکز استان باید مسافت ۸۵ کیلومتری تا این مکان را طی می کرد.