#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی بر تأثیر امنیت بر حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تأکید کرد.
؛ محمد رضا طالبی با تأکید بر این مطلب در جلسه کمیسیون امنیت کویر و توسعه پایدار مناطق کویری اظهار داشت: امروز اهمیت امنیت بر کسی پوشیده نیست و امنیت حاکم بر کشور و استان سبب شده تا افراد بتوانند در حوزه های مختلف به راحتی فعالیت کنند.
🔹وی از کویر به عنوان یک فرصت مغتنم برای استان نام برد و تصریح نمود: موضوع امنیت کویر، همه حوزه های گردشگری، اقتصادی و… استان را تحت الشعاع قرار می دهد.
🔹معاون استاندار متذکر شد: با توجه به اهمیت موضوع حفظ امنیت در کویر و تأثیر گذاری آن بر فعالیت های افراد مختلف جامعه، تعامل بین دستگاه های متولی در این راستا ضرورت دارد.
🔹طالبی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، چنانچه برای حضور تورهای گردشگری در نقاط مختلف خراسان جنوبی به ویژه کویر، مجوز صادر می شود، مسئولان مربوطه در استان هم در جریان قرار بگیرند تا از بروز مسایل احتمالی جلوگیری شود.