تفاهم نامه همکاری برای آبرسانی به ۱۸ روستای بخش درح سربیشه، بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی امضا شد.

در همایش ملی روستا و عشایر که پارسال در استان برگزار شد، اداره کل کمیته امضای تفاهم نام همکاری برای آبرسانی به ۱۸ روستای سربیشهامداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی به عنوان دستگاه معین توسعه شهرستان سربیشه معرفی شد که آبرسانی به ۱۸ روستای سربیشه در همین خصوص انجام می‌شود.
بر اساس قراردادی که امروز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی و مدیرکل کمیته امداد استان، آن را امضا کردند، به روستای خوشاب سربیشه و هفده روستای همجوار آن در بخش درح، آبرسانی می‌شود.
در این پروژه که قرار است تا پایان سال آینده به اتمام برسد ۱۸ روستا با جمعیت ۳۱۸۸ نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار می‌شوند.
برای اجرای این پروژه ۳۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که سهم شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ۳۰ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان و کمیته امداد ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.