🔹تفاهم‌ نامه اجرای طرح فیبر رسانی به منازل و کسب و کارها بین شهرداری بیرجند و شرکت شاتل به عنوان مجری با حضور معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استاندار خراسان جنوبی به امضا رسید.
تفاهم‌ نامه اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTX) را “مهدی بهترین” شهردار بیرجند و “محمدحسن شانه ساززاده” رئیس هیأت مدیره شاتل به عنوان شرکت مجری روز پنجشنبه در نشستی در محل استانداری خراسان جنوبی امضا کردند.
🔹براساس این تفاهم‌نامه شبکه فیبر نوری به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر شامل خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌ها اجرا شده و بستر اتصال ۶۵ هزار پورت برای استفاده مشترکان خانگی و تجاری در بیرجند فراهم خواهد شد.
🔹ارزش سرمـایه گذاری این طرح که شهرداری بیرجند با شرکت شاتل قراداد همکاری آن را امضا کرده، حدود هزار میلیارد ریال است.
🔹اجرای فیبر نوری پیش نیاز هر شهر هوشمند است که امکان استفاده شهروندان از اینترنت پرسرعت خانگی و فناوری‌های نوین مرتبط با آن را به عنوان پیش نیاز تعامل مستقیم با جامعه، ارتقاء کیفیت عملکرد، کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه منابع را فراهم می‌کند.
🔹رئیس هیأت مدیره شاتل در این آیین گفت: همه عزم خود را به کار می‌گیریم که پروژه فیبر نوری شهر بیرجند را طی چند ماه آینده به اتمام برسانیم.
محمدحسن شانه ساززاده افزود: برای سرعت کار درخواست صدور مجوز ایجاد کارگاه‌های همزمان را داریم.
🔹شهردار بیرجند نیز گفت: امروز عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای بیرجند با مشارکت شرکت شاتل و شهرداری با حجم قرارداد هزار میلیارد ریال آغاز شد.
🔹مهدی بهترین افزود: اگرچه سیما و منظر شهری مخدوش می‌شود اما همه توان خود را در راستای خدمات ارتباطی مطلوب به شهروندان بکار گرفته‌ایم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور