استاندار خراسان جنوبی  با بیان اینکه در زمینه اشتغال یکی از تمرکزهای استان بر صنایع دستی است گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت خوبی که در استان وجود دارد، شناسایی افراد ماهر در روستاها، نقاط عشایر و حاشیه شهرها در قالب خوشه‌های صنایع دستی می‌تواند به رونق اشتغال کمک کند.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: این طرح به عنوان بسته پیشنهادی به وزارت میراث فرهنگی ارایه و به صورت پایلوت در استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه در مرحله اول برای ۴۰ محصول صنایع دستی استان برنامه ریزی شده است افزود: بیمه و فروش حمایت همه جانبه عملی از بخش صنایع دستی که از پیشران‌های توسعه استان محسوب می‌شود جزو مزیت‌های این طرح خواهد بود.

معتمدیان گفت: سه هزار نفر اشتغال در این طرح  پیش بینی شده که بعد از تامین منابع در سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: امید است به زودی بعد از تصویب به مرحله اجرا برسد تا شاهد جهش تولید و تثبیت شغل در استان باشیم.

وی افزود: در حوزه صنایع دستی نیز برای تثبیت اشتغال نیاز به بیمه کردن فعالان این بخش و ارایه وام‌های کم بهره است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: تکمیل زیرساخت بازارچه‌های صنایع دستی، برپایی نمایشگاه‌های دوره‌ای فروش در سطح ملی امسال به طور جدی دنبال خواهد شد.