مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به همراه سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل و جمعی از مسئولین با عوامل نمایش فرالزمان دیدار و از نزدیک با برنامه ها و فعالیت های هنری این هنرمندان آشنا شد.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در  دیدار با عوامل نمایش فخر زمان، اظهار کرد: امروزه هنر تئاتر و نمایش از جمله مهم ترین وسائل و راه های فرهنگسازی و هویت آفرینی به خصوص برای قشر جوان می باشد.
فرخنده با اشاره به اهمیت انتخاب موضوع و مفهوم نمایش، افزود: متن نوشته شده را نمی توان بدون تجربه کاری  تبدیل به اثری نمایشی جذاب و مورد توجه مخاطب نمود و اجرای نمایش همچون فن خطابه دارای امواج ضعیف و قوی برای جذب مخاطب است.
در این دیدار هنرمندان به بیان نکته نظرات و مشکلات پرداختند و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به رفع آن و افزایش همکاری ها قول مساعد داد

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور