#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی: استفاده از ماسک در واحد‌های صنفی الزامی است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

عباس جرجانی گفت: استفاده ازماسک برای صاحبان و فعالان حوزه بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های صنفی الزامی بوده و هر گونه حضور مشتری و دریافت خدمت در واحد صنفی منوط به استفاده از ماسک است.

عباس جرجانی افزود: با توجه به نقش حیاتی استفاده از ماسک در قطع زنجیره ابتلا به بیماری کرونا و به منظور حفظ سلامتی آحاد جامعه، متصدیان واحد‌های صنفی لازم است ضمن استفاده از ماسک از ورود مشتریان بدون ماسک به داخل واحد صنفی نیز جلوگیری به عمل آورده و شرایط لازم برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را در هر شرایط در اولویت و دستور کار قرار دهند.

جرجانی گفت: در صورت استفاده نکردن از ماسک و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی توسط متصدیان واحد‌های صنفی، مستند به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی افزود:رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای حفظ سلامتی شهروندان و کسبه گرامی بوده و حسن انجام امور مذکور منجر به کسب و کار ایمن و جلوگیری از تعطیلی احتمالی واحد‌های صنفی می‌ شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از مردم خواست: در صورت مشاهده تخلف و استفاده نکردن از ماسک در بنگاه‌های اقتصادی موارد را به سامانه۱۲۴ سازمان گزارش کنند.