نشست صمیمی اصحاب رسانه با حضور مسئول فرهنگی و عملیات روانی نیروی زمینی سپاه در خصوص عملیات روانی در رسانه به میزبانی فرهنگی و عملیات روانی تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا علیه السلام برگزار گردید.

دکتر ساجدی فر مسئول فرهنگی و عملیات روانی نیروی زمینی سپاه در این نشست عنوان کرد :
خبرنگاران و فعالین در رسانه اقناع سازی مخاطبین و عملیات روانی را در تهیه خبر فراموش نکنند توجه به این مهم کار اصلی شماست.
ساجدی فر : خبر باید در کوتاه ترین زمان انتشار گردد و فرصت سوء استفاده از دشمن گرفته شود .

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور