🔻مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گفت: نماز عبادی سیاسی جمعه ، فردا در ۴ شهر سفید از نظر شیوع کرونا ، شامل شهرهای حاجی آباد، زهان، نهبندان و شوسف با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.