بیش از ۴۰ درصد مسافران نوروزی خراسان جنوبی، در اقامتگاه‌های بوم گردی مستقر شدند.

مدیر کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: از ۲۸ اسفند ۹۹ تا کنون، اقامتگاه‌های بومگردی، بیشترین استقبالِ مسافران نوروزیحدود ۱۸ هزار مسافر به خراسان جنوبی آمده اند که بیشتر آنها، اقامتگاه‌های بومگردی را برای اقامت انتخاب کرده اند.
رمضانی افزود: پس از اقامتگاه‌های بومگردی ، بیشترین اقامت مسافران نوروزی خراسان جنوبی با ۳۲.۸۱ درصد مربوط به مجتمع‌های گردشگری است.
وی گفت: همچنین ۱۸ درصد مسافران امسال خراسان جنوبی در هتل‌ها و ۸.۷۴ درصد در مهمان پذیر‌ها اقامت کرده اند.