کمک‌های مردمی به کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی سال گذشته ۸۸ درصد افزایش داشته است.

 رفیعی معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: درآمد‌های کمیته امداد استان در حوزه مشارکت‌های مردمی پارسال نسبت به سال گذشته ۸۸ درصد افزایش یافت.

او با بیان اینکه سال گذشته از محل مشارکت‌های مردمی ۱۱۸ میلیارد و ۵۵۹ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ رشد خوبی داشته است، افزود: ۱۸۸ درصد برنامه‌‍‌های امداد در حوزه مشارکت‌های مردمی سال گذشته محقق شده است.

رفیعی تصریح کرد: از رقم جمع‌آوری شده ۵۴ میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان صدقات، ۲۸ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان کمک‌های مبتنی بر نیاز و ۳۶ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان اکرام ایتام و محسنین بوده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان با بیان اینکه در حوزه صدقات نیز با وجود ۷۸ هزار و ۶۷ صندوق فعال در بین مشترکان، ۷۵ درصد برنامه‌های سال گذشته محقق شده و درآمد حاصل شده نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۱ درصد رشد داشته است، بیان کرد: در حوزه کمک‌های مبتنی بر نیاز ۷۳ درصد رشد و در حوزه اکرام ایتام و محسنین ۹۶ درصد کمک‌های مردمی رشد داشته است.

او با بیان اینکه در حال حاضر هشت هزار و ۴۹۰ فرزند یتیم و محسنین در استان تحت حمایت امداد هستند گفت: ۳۱ هزار و ۱۶ حامی از این افراد حمایت می‌کنند.

انتهای پیام/ ر ف