🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: تخصیص منابع اعتباری بر مبنای جمعیت از مهمترین چالش های شهرداران و دهیاران استان است.
میر جعفریان با بیان این مطلب در نشست کاری شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان، خاطرنشان کرد: خراسان‌جنوبی با ۱۵۰ هزار کیلومتر وسعت، کمتر از ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
وی تأکید کرد: ۶۰ درصد جمعیت استان در مناطق شهری و ۴۰ درصد در روستاها سکونت دارند.
🔹به گفته وی؛ این مساحت گسترده با جمعیت کم ساکن، سختی های مدیریتی خاصی را به همراه دارد.
🔹معاون استاندار با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی، استانی سرشار از استعداد و توانمندی است، متذکر شد: برای بهره برداری از این ظرفیت ها، زیرساخت هایی لازم داریم که بتواند این پتانسیل ها را به کار تبدیل کند.
🔹میرجعفریان یادآوری کرد: استفاده اقتصادی از این داشته ها، پویایی به همراه دارد و باعث توانمندی مردم می شود.
🔹وی تصریح نمود:موضوع تخصیص اعتبارات بر مبنای آمار جمعیتی از مهمترین مسایلی است که می بایست در برنامه ریزی های تخصیص منابع برای شهرها و روستاها در کلان کشور مدنظر باشد.
🔹معاون استاندار با اشاره به پیگیری‌های استاندار در راستای تقویت شهرداری ها و دهیاری های استان اظهار داشت: افزایش ۶۳ درصدی اعتبارات شهرداری ها و دهیاری ها طی دو سال گذشته از مهمترین پیامدهای این پیگیری هاست.
🔹میرجعفریان ادامه داد: با وجود این رشد فزاینده در مجموع اعتبارات، کل اعتبارات شهرداری ها و دهیاری های استان به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دیگر مناطق بسیار ناچیز است.
🔹وی تصریح نمود: با وسعتی که شهرهای استان دارند، این حجم منابع کارایی ندارد و مانع بزرگی برای پیشبرد اهداف و برنامه هاست.

🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از معاون وزیر کشور خواست؛ این موضوع مهم را در برنامه ریزی های کلان کشور مورد عنایت قرار دهد.
🔹میرجعفریان تأکید:با اصلاح این شرایط و تغییر ساختار تخصیص منابع مالی، ضمن این که اثربخشی پروژه ها را شاهد خواهیم بود، می توانیم به جهش بزرگی در مدیریت شهری نیز برسیم.
🔹شایان ذکر است: نشست کاری شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان، با حضور معاون وزیر کشور و استاندار خراسان‌جنوبی در فردوس برگزار شد.