مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ولادت درخراسان جنوبی ۵.۷ درصد رشد داشته است.

 مرتضی امیرآبادی زاده اظهار کرد: در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ولادت در استان شاهد رشد ۵.۷ درصدی بوده است.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در این مدت سه هزار و ۷۴۱ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که نسبت به سه ماه ابتدایی سال قبل ۲۰۲ واقعه افزایش داشته است.

امیرآبادی زاده ادامه داد: از کل ولادت‌های ثبت شده در سه ماهه اول امسال؛ تعداد دو هزار و ۶۹۵ واقعه در مناطق شهری و هزار و ۴۶ واقعه در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

وی گفت همچنین از این میزان هزار و ۹۵۸ واقعه را پسران و هزار و ۷۸۳و اقعه را دختران به خود اختصاص داده اند.
این مقام مسئول همچنین بیان کرد میانگین سن مادران در این مدت ۳۰.۲ سال و پدران ۳۴.۴ سال بوده است.

امیرآبادی زاده افزود: در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۵۱ مورد دو قلوزائی و ۲ مورد سه قلوزائی در استان نیز به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین مرتبه ولادت در استان مربوط به فرزند دوم؛ سپس اول و بعد سوم در خانواده‌ها بوده است.

امیرآبادی زاده اظهار کرد: نام‌های امیرعلی؛ امیرحسین و علی در گروه پسران و نام‌های فاطمه؛ فاطمه زهرا و زینب در گروه دختران دارای بیشترین فراوانی نام در سه ماهه اول امسال بودند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور