مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اضافه شدن ۱۶ دستگاه دیالیز جدید به بخش درمان استان خبر داد.

جواد قدوسی با اعلام این خبر اظهار داشت: این دستگاه‌ها با هزینه ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دانشگاه خریداری و به مرکز بیماران خاص بیرجند و همچنین بیمارستان‌های طبس، سرایان، زیرکوه و قاین اختصاص یافته است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در ۴ ماه گذشته نیز ۵ دستگاه دیالیز دیگر به ارزش ۲ میلیارد تومان خریداری و در بیمارستان‌های استان نصب شده است.

قدوسی بیان کرد: خراسان جنوبی ۳۷۶ بیمار کلیوی دارد که هر بیمار به طور متوسط هفته‌ای ۲ تا ۳ بار نیاز به دیالیز دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور