خراسان جنوبی مدیرکل سازمان هواشناسی خراسان‌ جنوبی گفت: تعداد روزهای دارای گرد و غبار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

علیرضا خندان اظهار کرد: آلودگی در خراسان‌جنوبی از نوع ریزگردها است.

وی با بیان اینکه تعداد روزهای دارای گرد و غبار در سه ماهه اول سال ۹۹، چهار روز بوده است، افزود: تعداد روزهای دارای گرد و غبار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

مدیرکل سازمان هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: حاجی آباد زیرکوه، طبس و نهبندان به ترتیب بیشترین روزهای دارای گرد و غبار را داشته‌اند که در نهبندان افزایش خواهد داشت.

خندان رو ادامه داد: به طور مثال در شهرستان طبس، تعداد روزهای دارای وضعیت گرد و غبار در بلندمدت به طور میانگین به ۳۱ روز می‌رسد.

وی یادآور شد: خشکسالی باعث شده گرد و غبار، پدیده غالب جوی در بیشتر شهرهای استان باشد و با این وضعیت بارش‌ها، پیش بینی افزایش این روزها را نسبت به سال گذشته داریم.

انتهای پیام