#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از افزایش مراکز نمونه گیری تشخیص کرونا در خراسان جنوبی خبر داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه ۱۸ مرکز نمونه گیری تشخیص کرونا PCR در خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند، گفت:با برنامه ریزی ها انجام شده ۱۴ مرکز نمونه گیری جدید تشخیص کرونا در خراسان جنوبی به این مراکز  افزوده خواهند شد.
مهدی زاده با اشاره به اینکه تاکنون ۸ مرکز  از این تعداد به مراکز نمونه گیری تشخیص کرونا در خراسان جنوبی افزوده شده است، گفت: ۶ مرکز باقی مانده دیگر هم تا پایان ماه، راه اندازی خواهد شد و به این ترتیب مجموعا ۳۲ مرکز در استان تست سریع کرونا انجام خواهد گردید.