#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

تعداد مبتلایان کرونایی زیر بیست سال در خراسان جنوبی بیش از دو برابر شده است.

، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : میزان ابتلای دانش آموزان به افزایش مبتلایان کرونایی زیر ۲۰ سال در خراسان جنوبیکرونا در خراسان جنوبی در مقایسه با قبل از بازگشایی مدارس بیش از دو برابر افزایش یافته است.
مهدی زاده افزود : قبل از بازگشایی مدارس درصد مبتلایان کرونایی زیر ۲۰ سال استان ۵ درصد مجموع مبتلایان استان بود که این میزان در هفته اخیر به حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است که بخش مهمی از آنان دانش آموزان هستند.

وضعیت بحرانی شیوع کرونا در شهرستان طبس
فروزان فر رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس با اشاره به وضعیت خیلی پرخطر شیوع _ کرونا در این شهرستان گفت : ظرفیت ۷۰ درصد تخت‌های اختصاص یافته به بیماران کرونا در این شهرستان تکمیل شده است.