جانشین پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: قوی شدن در حوزه نظامی عملیات «وعده صادق» را رقم زد.

 امیر سرتیپ علیرضا الهامی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده پدافند هوایی شرق قائم آل محمد (عج) بیان کرد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و سایر سخنان راه برون رفت از مشکلات را قوی شدن دانستند.

جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: قوی شدن در بخش‌های علمی، فنی و مهندسی و نظامی و … وظیفه همه ما در بخش‌های مختلف است.

الهامی با بیان اینکه باید راهکارهای قوی شدن را بیابیم، افزود: ما به عنوان سرباز، قوی شدن را یک وظیفه و تکلیف از جانب فرمانده خود می‌دانیم و در این زمینه مسئولیت داریم.

وی اظهار کرد: قوی شدن در حوزه نظامی اتفاقاتی چون عملیات وعده صادق را به وجود می‌آورد که عموم مردم را شادمان کرد.

جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی بیان کرد: قوی شدن از جنبه‌ای حرکت در مسیر ظهور منجی عالم بشریت نیز است.

الهامی بیان کرد: پدافند شرق در دوران مدیریتی و فرماندهی امیر ارسلان پرویز در حوزه‌های عمرانی و ورزشی و توان رزم اتفاقات بسیار خوبی را رقم زده است.

وی افزود: ساخت قطعات، تعمیر قطعات و حفظ توان رزم در پدافند شرق انجام شده است که نشان از تسلط علمی همکاران پدافند هوایی شرق و با توجه به نگاه ملی آنان است.

جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: توفیقات ارزشمند حاصل شده را قدردان هستیم.

الهامی بیان کرد: از امروز امیر حجت عباسی عهده دار مسئولیت فرماندهی پدافند هوایی شرق قائم آل محمد (عج) خواهد بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور