#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 

افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در خراسان جنوبی /بیرجند به وضعیت قرمز کرونایی و قاءنات و نهبندان به وضعیت نارنجی تغییر رنگ دادند.
براساس آخرین بروز رسانی نقشه کرونایی کشور در حال حاضر شهرهای قرمز استان به دوشهر شامل بیرجند ، فردوس و شهرهای نارنجی به سه شهر شامل شهرستانهای سرایان ، قاینات و نهبندان افزایش یافت .
همچنین شهرستانهای بشرویه، درمیان ، خوسف، زیرکوه و طبس همچنان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و تنها شهرستان سربیشه در وضعیت آبی کرونایی است