#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی ۱۹ تیرماه)
✳️ در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:
🔸 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): بیرجند/ فردوس/ طبس/قاین/نهبندان/سربیشه/خوسف
🔸نقاط نارنجی ( پر خطر ) : بشرویه/درمیان
🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) :زیرکوه/سرایان
🔸نقاط سفید( خطر کم): هیچ نقطه ای وجود ندارد.
🔹 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن است.