#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

براساس آخرین بروزرسانی وضعیت کرونایی کشور ۷ شهر استان شامل شهرهای بشرویه، زیرکوه، سرایان، سربیشه، طبس، قاینات، خوسف در وضعیت آبی قرار کرفتند پیش از این بیرجند هم در وضعیت آبی قرار داشت.
سه شهرستان فردوس ، نهبندان و درمیان همچنان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند .