#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔹طبق رنگ بندی جدید شهرستان های طبس،قائنات و نهبندان نارنجی شدند.

🔹بدین ترتیب ۴ شهرستان بیرجند،طبس، قائنات و نهبندان در وضعیت نارنجی، ۶ شهرستان درمیان،زیرکوه،فردوس،سرایان،سربیشه و بشرویه در وضعیت زرد و شهرستان خوسف همچنان در وضعیت آبی قرار دارند.