امامی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از افزایش حدود ۶۰ درصدی سرویس‌های آبرسانی سیار در این استان خبر داد.

 

امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی  گفت: تعداد سرویس‌های آبرسانی سیار حدود ۶۰ درصد افزایش داده شده است و مراقبت‌های لازم جهت تامین نیاز آب شرب و بهداشت روستا‌ها مستمرا در حال پیگیری است.

او افزود: برای جلوگیری از تجمع مردم برای دریافت آب، اکثر مخازن به صورت دائمی آب دارند که منجر به اجتماع مردم نمی‌شود.

امامی تصریح کرد: پارسال تعداد ۲۶ هزار و ۷۷۱ سرویس، به حجم ۳۱۳ هزار و ۱۳۲ مترمکعب به روستا‌ها آبرسانی سیار صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اعلام کرد: ۱۵ روستا حذف شده است که عمدتا شبکه گذاری شده است.

او اظهار کرد: امسال روستاهایی مانند خونیکسار، تخته جان، آویجان، منند، فیزیک، گیت، آنیک، نوغاب آنیک، درمیان، فورگ، اره فورگ، بویک، ساقدر، بیدخت  از چرخه آبرسانی سیار حذف شده اند.


امامی اعلام کرد: افزایش تعداد ناوگان آبرسانی سیار، افزایش حجم آب حمل شده به روستا‌ها و افزایش سرانه هر خانوار از ۸۹ به ۱۲۰ لیتر در روز از جمله برنامه های آب رسانی شرکت آب و فاضلاب استان در فصل گرما به روستا ها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تصریح کرد: بیشترین حجم آبرسانی سیار به ترتیب در شهرستان‌های درمیان، طبس، نهبندان، سربیشه و بیرجند است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اظهار کرد: از هزار و ۷۵۳ آبادی تعداد ۹۱۸ آبادی بالای ۲۰ خانوار و ۸۳۵ آبادی زیر ۲۰ خانوار است.

او  افزود: تا کنون ۷۸۴ روستای بالای ۲۰ خانوار  و  ۲۳۱ آبادی زیر  ۲۰ خانوار آبرسانی شده است.