#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به روند افزایشی مبتلایان کرونا در خراسان جنوبی و خصوصا شهر بیرجند گفت: جهت مدیریت شیوع کرونا، سایر بیمارستان های مرکز استان نیز بیماران کرونایی را پذیرش خواهند کرد.