رئیس دانشگاه بیرجند از افزایش بیش از ۲ برابری دانشجویان خارجی فارغ التحصیل این دانشگاه خبر داد.

، احمد لامعی گیو اظهار داشت: تعداد دانشجویان خارجی فارغ التحصیل از این دانشگاه از ۲۵۰ نفر در دو سال گذشته، به ۶۰۰ نفر هم اکنون رسیده است که افزایش بیش از دو برابری را نشان می دهد.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه این دانشجویان اهل کشور افغانستان هستند افزود: بیشتر این دانشجویان در رشته های مهندسی و ادبیات، دانش آموخته شده اند.

وی گفت: موافقت وزارت علوم برای راه اندازی رشته آموزش زبان فارسی در دانشگاه بیرجند اخذ شده تا زمینه پذیرش دانشجویان خارجی دیگر همچون دانشجویان آفریقایی، هندی، پاکستانی و اهل مالزی نیز در دانشگاه بیرجند فراهم شود.

رئیس دانشگاه بیرجند افزود: بر اساس تفاهمی که دانشگاه بیرجند با دانشگاه اهل بیت (علیهم السلام) منعقد کرده نیز، در سال تحصیلی جدید دانشجویان خارجی از این دانشگاه ، در دانشگاه بیرجند پذیرش می شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور