کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه از روز چهارشنبه وزش باد شدید، همراه با خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در استان پیش بینی می شود.

فاطمه زارعی امروز اظهارکرد: با توجه به خروجی مدل های پیشیابی هواشناسی با کاهش گرادیان فشاری منطقه شرق کشور تا روز سه شنبه از شدت ناپایداری ها کاسته می شود.

وی ادامه داد: اما با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه از روز چهارشنبه وزش باد شدید، همراه با خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی به همراه آسمانی غبارآلود در استان پیش‌بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه به لحاظ دمایی نیز تا روز سه شنبه روند تغییرات دما در استان افزایشی خواهد بود، افزود: این افزایش روزهای دوشنبه و سه شنبه محسوس است.

زارعی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته طبس، بندان و دهسلم به طور مشترک با حداکثر دمای ۴۱ درجه سلسیوس گرمترین و بیرجند با حداقل دمای ۱۵ درجه خنک ترین نقطه استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: حداکثر دما در مرکز استان روز گذشته ۳۳ درجه سلسیوس گزارش شده و دمای فعلی بیرجند ۲۵ درجه سلسیوس بوده که نسبت به روز قبل در همین ساعت یک درجه کاهش را نشان می دهد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور