#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

اهدای خون در خراسان جنوبی از ابتدای سال در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت.

 مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی  گفت:از ابتدای

افزایش اهدای خون در خراسان جنوبیسال ۲۱هزار و ۵۰۷ نفر به مراکز خون‌گیری استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۷هزار و ۸۵۸ نفر شامل ۱۶هزار و ۶۸۱ نفر مرد و هزار و ۱۷۷ نفر زن موفق به اهدای خون شدند.

 

میری مقدم افزود: سال گذشته از ۲۱هزار و ۱۸۲ نفر مراجعه‌کننده ۱۷هزار و ۶۳۲ نفر موفق به اهدای خون شدند.

 

وی گفت:از ابتدای سال ۳۹۴ نفر برای اهدای پلاسما و پلاکت فرزیس مراجعه کردند که ۳۵۳ نفر موفق به اهدا شدند.

 

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت:همچنین پویش”نذر اهدای خون به نیت حاج‌قاسم” از دوازدهم دی آغاز شده که تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از اعضای بسیج ادارات، نیرو‌های نظامی و انتظامی استان خون اهدا کردند.

میری مقدم افزود: این پویش تا پایان دی ادامه دارد.