#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در خراسان جنوبی، مربوط به افراد ۳۰ تا ۳۹ سال با ۱۸درصد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پس از این گروه، افراد ۵۰ تا ۵۹ سال با ۱۶.۸درصد، بیشترین مبتلایان به کرونا در استان هستند.
  • دکتر دهقانی افزود: بر اساس آخرین تحلیل وضعیت بیماری کرونا در خراسان جنوبی، ۱.۱درصد تعداد مبتلایان به کرونا مربوط به افراد زیر ۹سال، ۲.۵درصد افراد ۱۰تا۱۹ سال، ۱۰.۵درصد جوانان ۲۰تا۲۹ سال، ۱۵.۳درصد افراد ۴۰تا۴۹ سال، ۱۳.۷درصد افراد ۶۰تا۶۹ سال، ۱۱.۸درصد افراد ۷۰تا۷۹ سال، و ۱۰.۳درصد تعداد مبتلایان مربوط به افراد ۸۰سال به بالا است.
وی میانگین سنی مبتلایان به کرونا را در خراسان جنوبی ۵۱سال اعلام کرد و گفت: ۵۲.۶درصد از تمام مبتلایان به کرونا در این استان مربوط به افراد ۵۰سال به بالاست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین با بیان اینکه در خراسان جنوبی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۱۳نفر به دلیل کرونا فوت کرده اند گفت: این آمار در کشور، ۲۰نفر به ازای هر ۱۰۰هزار نفر است.
دکتر دهقانی افزود: در خراسان جنوبی درصد ابتلای خانم‌ها و آقایان به کرونا در حال نزدیک شدن به تساوی است به طوری که ۴۷.۵درصد مبتلایان به کرونا در استان، خانم‌ها و ۵۲.۵درصد مبتلایان، آقایان هستند.