#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

وقتی که رییس ستاد کرونا تعداد نفرات را در جلسات زمان قرمز بودن کرونا رعایت نمی کند یعنی بی اعتماد کردن مردم