#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

افراد بالای ۶۰ سال از گروه های اسیب پذیر در برابر کرونا هستند با رعایت پروتکل های بهداشتی از خود و عزیزان خود مراقبت کنیم