یک قهرمانی، یک نایب قهرمانی و دو مقام سومی رهاورد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور
در پنجمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در خزرآباد ساری برگزار شد تیم فریزبی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قهرمان این دور از رقابتها شد.
همچنین تیم فوتبال دستی دانشگاه موفق شد نایب قهرمانی این رقابتها را از آن خود کند و تیم دارت دانشجویان دختر دانشگاه پس از چندین پیروزی مقتدرانه برابر دانشگاههای یزد، تربت حیدریه، اهواز، دزفول و ایلام جایگاه سوم رقابتها را به خود اختصاص داد.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بخش انفرادی مسابقات دارت توانست مقام سوم را کسب نماید.
گفتنی است تیم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ازبین ۴۶ تیم  توانست مقام پنجم این رقابتها را از آن خود کند

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور