همزمان با آغاز هفته دولت در خراسان جنوبی ۲۸ پروژه کشاورزی با اعتبار بیش از ۲۶۶ میلیارد ریال در حوزه ی منابع طبیعی و آبخیزداری به بهره برداری می رسد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به طرح های منابع طبیعی در حوزه های آبخیزداری ، جنگل، و بیابان زدایی گفت: امسال با کمک اعتبارات ملی و استانی به ویزه تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ی ملی توانستیم ۲۸ پروژه در حوزه های مختلف منابع طبیعی را افتتاح کنیم.
علیرضا نصرآبادی افزود: این پروژه ها با اعتبار ۲۶۶ میلیارد و ۵۹۱ میلیون ریال از سرفصل های استانی و ملی در هفته ی دولت به بهره برداری می رسد .
وی درباره ی شهرستان هایی که از این پروژه ها بهره مند می شوند توضیح داد: از جمع ۲۸ پروژه ی قابل افتتاح در شهرستان درمیان ۲ پروژه ابخیزداری و کنترل سیل و اجرای طرح های خاص بیابان زدایی در بخش قهستان و گزیک ،۳ پروژه در شهرستان سربیشه در بخش مرکزی و درح ،قاینات ۵ پروژه در بخش های سده ومرکزی،نهبندان ۵ پروژه در بخش مرکزی،شوسف و سهل آباد و بشرویه ۳ پروژ در بخش مرکزی افتتاح می شود.
نصرآبادی ادامه داد: همچنین ۲ پروژه در بخش زهان و مرکزی شهرستان زیرکوه،۳ پروژه در بخش مرکزی و سه قلعه شهرستان سرایان،۲ پروزه در بخش های دیهوک و مرکزی شهرستان طبس ،یک پروژه در بخش مرکزی فردوس ،۲پروژه در بخش های قلعه زری و خور شهرستان خوسف به بهره برداری می رسد.
مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی اعلام کرد: در حوزه ی آبخیزداری ۶۸ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال، در حوزه ی بیابان زدایی ۱۹۵ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال و در حوزه ی جنگل ۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از ۲۸ پروژه مانند پروژه های دیگر منابع طبیعی و آبخیزداری شاهد احیای قنوات،کنترل سیلاب و افزایش منابع آب زیر زیرزمینی باشیم .