سید مجتبی موسوی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره )استان خراسان جنوبی  از افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مشارکتی با آب و فاضلاب روستایی به روستاهای سه فرسخ و کوه لوله و استند با بهره مندی جمعیت٣٨۴نَفَر با اعتبار ٨۵میلیارد ریال خبر داد