#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه


♦️با حضور دکتر شهریور معاون سازمان فنی حرفه ای کشور و جمعی از مسئولین و مدیران استان مرکز بین گارگاهی شرکت توسعه گری پردیس در ایستگاه تحقیقاتی اصلاح نژاد شتر و گونه های مرتعی ستاد در دشت بجد افتتاح شد.
با توجه به هماهنگی انجام شده و همکاری اداره کل فنی حرفه ای استان و ظرفیت علمی و عملی ایستگاه تحقیقاتی ستاد برای کارآموزان ۳۰۰ساعت دوره های آموزشی در رشته های دام سبک ،سنگین ،طیور ،باغات ،زراعت و ادوات کشاورزی برگزار میشود و در پایان دوره برای متقاضیان گواهینانه فنی حرفه ای صادر می گردد. در مجموعه ایستگاه اصلاح نژاد شتر و گونه های مرتعی بجد تا کنون ۴ مقاله آی اس آی و دو کتاب در زمینه ی شتر و تغذیه شتر به چاپ رسیده است و سایر اقدامات پژوهشی مجموعه شامل
۱. کیت انتخاب ژنومی و تولید لوک برتر
۲. بررسی تغذیه خارشتر در جیره شتر
۳. انسولین شیر شتر
۴. ساربان یار
۵. کشت نهال و گونه های مرتعی انجام شده که
با توجه به شرایط زیست بوم خراسان جنوبی ضرورت افتتاح این گونه کارگاه ها برای ارتقای دانش و اشتغال پذیری فارغ التحصیلان مورد نیاز است