در نخستین روز از هفته دولت، پروژه مرکز آموزشی فرهنگی شماره ۲ فرهنگیان بیرجند، حضور استاندار خراسان جنوبی در مرکز ارتقاء حرفه‌ای فرهنگیان به بهره برداری رسید.

، این پروژه شامل دو سالن پذیرایی و اجتماعات است که با هدف تأمین رفاهافتتاح مرکز آموزشی فرهنگی شماره 2 فرهنگیان بیرجند فرهنگیان استان اجرایی شده است.

سالن پذیرایی این مجموعه به مساحت ۵۰۰ مترمربع و ظرفیت ۲۵۰ نفر با اعتباری معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ساخته شد.

سالن اجتماعات این مرکز نیز با ظرفیت ۸۰ نفر در زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع بنا شده که با تأمین تجهیزات ، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه درپی داشته است.

اعتبارات هزینه شده در این پروژه از محل اعتبارات ملی و کمک‌های خیرین تأمین شده است.

اداره کل آموزش و پرورش در طرح توسعه این مرکز، ایجاد یک واحد کارگاه رایانه  را در نظر گرفته که در راستای تولید محتوا و ارتقاء کیفیت آموزش به شیوه مجازی استفاده خواهد شد.