اولین کلینیک کاشت تخصصی مو و ابرو در استان خراسان جنوبی  با حضور معاون درمان دانشگاه در محل کلینیک تخصصی بیمارستان رازی بیرجند افتتاح شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با ابراز خرسندی از فراهم شدن بستر این خدمت در استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کلینیک کاشت مو در راستای رفاه حال مردم و ارتقای خدمات کلینیکی در بیمارستان رازی افتتاح شد.
دکتر علی اکبر اسماعیلی افزود: اینکه مردم بتوانند با تعرفه مناسب تر و دولتی در چهارچوب استانداردها این خدمات را دریافت کنند، قدم بزرگی است.وی از حمایت های بیمارستان رازی و زحمات دکتر نعیمه ابراهیم آبادی متخصص پوست و مسئول فنی کلینیک و تیم تخصصی ایشان در راه اندازی کلینیک قدردانی کرد.
مسئول فنی کلینیک کاشت تخصصی مو و ابرو بیمارستان رازی نیز با بیان اینکه تاکنون در خراسان جنوبی به صورت مدون و تخصصی در فضای بیمارستانی چنین مجموعه ای نداشته ایم گفت: از اینکه توانستیم مجموعه کاشت مو برای ارائه خدمت به همه مردم استان راه اندازی کنیم خوشحالیم و امیدواریم بعد از این نیز بتوانیم مثمر ثمر بوده و شاهد اتفاقات مثبت در سایر قسمت های تخصصی پوست و مو باشیم.
دکتر نعیمه ابراهیم آبادی با اظهار اینکه دو روش FIT(میکروگرفت) و FUT (فلپ پوستی) رایج‌ترین شیوه‌های کاشت مو هستند افزود: در روش FIT فولیکول های مو را از یک قسمت سر به نام بانک مو در عقب سر بر می دارند و در قسمت دیگر سر که کم مو و یا طاس شده می کارند.
وی تصریح کرد:وی تصریح کرد:در کاشت مو به روش FUT ، یک نوار پوست(فلپ) از محل بانک مو(عمدتاً پشت سر) که حامل تعداد بالایی فولیکول سالم است را جدا کرده و این نوار در اختیار تیم جداسازی قرار می گیرد تا توسط میکروسکوپ های مخصوص فولیکول ها راجدا و آماده فرآیند کاشت شوند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور