موسوی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خراسان جنوبی افزود: خانه احسان با هدف شناسایی افراد کم برخوردار در محله‌ها و توانمندسازی افراد در زمینه رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی منطقه افتتاح شده است.لذادر راستای محرومیت زدایی و کاهش آسیبهای اجتماعی در شهرستانها درصدد هستیم با تمام توان به مردم شریف در محلات مورد هدف خدمات بی‌منت ارائه کنیم.تحول و توانمندی محلات کم‌برخودار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین توانمند کردن خانواده‌های بی‌بضاعت از اهداف اصلی راه اندازی خانه‌های احسان‌ در مناطق محروم و حاشیه‌ای است.
در همین راستا مسئولان خانه‌های احسان‌ موظف شده‌اند با شناسایی تمام افراد دارای حرفه در همه زمینه‌ها کارگاه مورد نیاز را ایجاد کرده و نسبت به توانمندسازی و ایجاد اشتغال این افراد اقدام کنند.
گام بعدی در توانمندسازی نیازمندان معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه پس از شناسایی افراد دارای حرفه و توانمند توسط خانه‌های احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مستقر در محلات است.
موسوی گفت: در طول سال پویش‌های مختلفی از جمله توزیع بسته‌های معیشتی، پروتئینی، وسایل گرمایشی، سرمایشی، لوازم خانگی، مشق احسان (اهدا کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند)، لبخند احسان (ارائه خدمات دندان پزشکی رایگان به مردم) و سایر کمک‌ها جهت ارتقای معیشت مردم مناطق حاشیه‌ نشین توسط خانه احسان‌ انجام می‌شود.
موسوی گفت ، این رویداد و تشکیلات به مرور در کل شهرستان های استان و مناطق هدف جهت محرومیت زدایی و توانمندسازی محلات کم برخوردار انجام خواهد شد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور