فرماندار شهرستان بیرجند به عنوان دبیر روستای جهانی صنایع دستی خراشاد، به عنوان دومین روستای ثبت شده در فهرست میراث جهانی صنایع دستی کشور و به عنوان مهمان مراسم که با حضور وزیر  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از استانداران و فرمانداران و شهرداران استانهای کشور برگزار شد ، درباره اتفاقات مثبت و فرصت‌های سرمایه گذاری ایجاد شده ناشی از این فرصت مهم توضیحاتی را ارائه نمود این مراسم و با حضور آقای دکتر حداد عادل و آقای مهندس رمضانی ، مدیرکل محترم میراث گردشگری خراسان جنوبی برگزار شد