🔹مدیرکل حوزه و روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی،حکم انتصاب سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان را اعطا نمود.
مهدی مرادی به نیابت از استاندار خراسان، حکم انتصاب مهدی قناد سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان را اعطا کرد.
🔹در متن این حکم که با امضای وزیر ورزش و جوانان امضا شده، آمده است؛ “نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست ورزش و جوانان خراسان جنوبی منصوب می شوید.
🔹انتظار دارم با بهره گیری از ظرفیت های موجود در استان، تلاش و تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران و صاحب‌نظران عرصه فرهنگی و جوانان، در راستای سیاست ها و تحقق اهداف دولت مردمی و عدالت محور و برنامه‌ های وزارتخانه معمول دارید”.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور