🔺فرماندار شهرستان زیرکوه با تأکید به اینکه اعضای هیأت اجرایی باید در انتخابات کاملاً بی طرف باشند، خاطرنشان کرد:  اعضای هیأت اجرایی ضمن صداقت و امانت داری باید در زمان برگزاری انتخابات تنها به وظایف و امور محوله خود براساس قانون پرداخته و از هرگونه جانبداری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرهیز نمایند

🔺غیرتی در اولین جلسه هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان زیر کوه، ادامه داد: مجریان انتخابات به عنوان امین مردم، امانت‌دار رای شهروندان باشند و نباید خدشه‌ای به این اعتماد وارد گردد.  وی با تاکید به تامین امکانات مورد نیاز شعب اخذ رای در سطح شهرستان، اضافه کرد: کمبودهای شعب اخذ رای احصا و در اسرع وقت تامین گردد و شرایط ایده‌آل برای برگزاری یک انتخابات سالم با حضور حداکثری مردم فراهم آید.

🔺فرماندار در پایان تاکید کرد: قانون مداری سرلوحه همه فعالیت های انتخابات در این شهرستان است و خوشبختانه تا‌ کنون همه فرایند انتخابات طبق تقویم زمانبدی انجام گردیده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور