معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی از معرفی اعضای هیئت بازبینی و انتخاب هفدهمین جشنواره تئاتر استان خبر داد.

سیدعلی زمزم  داشت: با پایان مهلت ثبت و ارسال آثار هفدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی، انتخاب آثار راه‌یافته به بخش رقابتی توسط اعضای هیئت بازبینی این بخش آغاز خواهد شد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی گفت: تیم گروه بازبینی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ آبان ماه به صورت حضوری ۱۹ اثر نمایش صحنه‌ای و خیابانی را در شهرستان‌های طبس، بشرویه، فردوس، سرایان، خضری، قاین و بیرجند بررسی خواهد کرد.

زمزم افزود: اعضای هیئت انتخاب هفدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی به شرح ذیل است:

– عباس جانفدا: نویسنده، کارگردان و بازیگر، نگارش بیش از ۴۰ نمایشنامه، کارگردانی و بازیگری در بیش از ۳۰ نمایش، کسب بیش از ۵۰ عنوان جایزه در رشته‌های نویسندگی، کارگردانی و بازیگری در سطح ملی منطقه‌ای خراسان بزرگ و خراسان رضوی و…

– سید احمد مقداری: پسشکسوت تاتر قاین و خراسان جنوبی، نویسنده و کارگردان، نگارش بیش از ۳۰ نمایش‌نامه و کارگردانی ۲۰ اثر نمایشی، عضو هیئت انتخاب و بازبینی آثار در جشنواره تئاتر خراسان جنوبی و…

– فهمیمه هرمزی: بازیگر، حضور در فستیوال آوینیون فرانسه و بازی در فیلم “نگهبان شب”، حضور در بیش از ۱۵ نمایش در خراسان جنوبی و شرکت در جشنواره‌های تئاتر استان‌ها و…

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی اظهار داشت: جشنواره تئاتر خراسان جنوبی به منظور ترویج هنر تئاتر در منطقه برگزار می‌شود و نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی در شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی به نمایش گذاشته می‌شود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور