رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: امسال بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع مختلف برای استان در نظر گرفته شده است که به مرور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا مجید پورعیسی روز چهارشنبه در سومین نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان افزود: تاکنون به غیر از اعتبارات محرومیت‌زدایی، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده است که از این میزان ۵۵۰ میلیارد تومان استانی، ۳۳۰ میلیارد توازن استانی و ۲۳۰ میلیارد تومان توازن ملی است.

وی بیان کرد: تاکنون از سه منبع تملک، توازن ملی و استانی اعتبارات ابلاغ شده است‌ و اعتبارات از محل ۲۷ صدم درصد نیز هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی عنوان کرد: امروز سه منبع اعتباری برای آب، راه و محرومیت‌زدایی بررسی شد که این اعتبارات بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه سهم شهرستان‌ها و بخش‌ها مشخص شده است عنوان کرد: اعتبارات محرومیت‌زدایی نیز بعد از اینکه در مرکز تصویب شود در استان مصوب خواهیم کرد اما اعتبارات حوزه آب و راه را برای هفته بعد ابلاغ خواهیم کرد.

پورعیسی اظهار داشت: اکنون آمادگی این را داریم که با دستگاه‌های اجرایی مبادله موافقت‌نامه بکنیم، به اداره کل دارایی استان نیز اعلام کردیم بدون مبادله موافقت‌نامه اسناد خزانه را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهند.

وی تاکید کرد: سعی می‌کنیم برای گرفتن پول از مرکز و توزیع آن بین پیمانکار تسریع کنیم تا کار آغاز شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: امسال سعی شده برای هر شهرستان شاخص مشخص کنیم و بر اساس شاخص‌ها و عدم محرومیت‌ها اعتبارات را توزیع کنیم، سازمان برنامه کار کارشناسی را انجام می‌دهد و بر اساس اولویت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در مورد پرداخت پاداش بازنشستگان افزود: مبلغی که بازنشستگان طلبکار بودند برای ۲۳ دستگاه اجرایی هزینه بگیر از سازمان مدیریت واریز شده و در حساب دستگاه است که می‌توانند به بازنشستگان بدهند.

پورعیسی بیان کرد: مجموع مبلغ واریز شده برای بازنشستگان حدود ۱۵ میلیارد تومان بوده و بخشی در مورد مرخصی‌ها است که مجدد تامین اعتبار خواهیم کرد.

وی در مورد پیمانکاران حوزه راه استان گفت: از زمانیکه راه و شهرسازی و راهداری جدا شدند مقداری از مطالبات باقی مانده است این مطالبات تا صورت وضعیت به طور کامل تکمیل نشود راهداری نمی‌تواند کاری انجام دهد لذا مقرر شد صورت وضعیت‌ها نهایی شود و راهداری پرداخت کند.