استاندار از مسئولان خواست از محل اعتبارات ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در زمینه اجرای طرح‌ها در محلات کارگران و موسی بن جعفر(ع) بیرجند هزینه کنند.

 آقای قناعت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص بررسی دستور کار توزیع اعتبارات موضوع ساماندهی سکونتگاه‌ های غیررسمی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند “د” تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از مسئولان دستگاه های متولی خواست با توجه به ضریب محرومیت بالا، اعتبارات سال جاری ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی استان به مبلغ یک میلیارد و ۷۸ میلیون تومان را در زمینه اجرای طرح‌ها در محلات کارگران و موسی بن جعفر(ع) بیرجند هزینه کنند.

از آنجایی که در سال جاری تاکنون از محل این اعتبارات، یک میلیارد و ۷۸ میلیون تومان به استان تخصیص یافته، مصوب شد در زمینه تکمیل مرکز فرهنگی تفریحی محله کارگران و تکمیل کانال جمع آوری آب‌های سطحی محله موسی بن جعفر (ع) بیرجند به صورت مساوی هزینه شود.

در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصلاح خط حریم بیرجند، بازنگری طرح جامع بشرویه، الحاق زمین به محدوده شهر بشرویه، صدور موافقت اصولی و تأمین زمین ویژه متقاضیان سرمایه‌گذاری ظرف مدت سه ماه از جمله مصوبات کارگروه امور زیربنایی بود که در این جلسه که به ریاست دکتر قناعت برگزار شد، به تصویب رسید.

تشریح موضوع مجوز ارتقای اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان به اداره‌ کل توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به عنوان یکی دیگر از دستور کارهای این جلسه مطرح شد.

در ادامه اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سرشماری مبنا ۱۴۰۱ در شهر سربیشه نیز تشریح شد.

استاندار با بیان این که بازسازی انبار اداره‌کل اموال تملیکی از محل اعتبارات ملی و استانی در دستور کار است، گفت: باز سازی این انبار که چند سال پیش دچار حریق شده، نیازمند ۲۰ میلیارد تومان است که از محل اعتبارات استانی و ملی تأمین خواهد شد.

آقای قناعت با اشاره به کمبود فضای انبار کالا در اداره‌کل اموال تملیکی استان، تأکید کرد: در واگذاری انبار ذخیره کالای سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان نهبندان به اداره‌کل اموال تملیکی تسریع شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور